Mit mondott a leghíresebb klímakutató Carlsonnak
A világ tele van valótlanságokkal és féligazságokkal. Ez az egész erről szól. Világos? Ezért van az, hogy olyan sokáig még azt a gondolatot sem engedik érvényesülni, hogy nem vagyunk ilyen szoros korlátok közé szorítva, mondjuk a benzin, a kőolaj vagy a kőszén elérhetőségét illetően – vélekedik Dr. Willie Soon.
2024. január 18. 14:53

tucker

Tucker Carlson Willie Soon-nal készült teljes interjújának magyar fordítása. Az anyag fényt villant a klímahisztéria mögöttesébe.

Eredeti közzététel: The Tucker Carlson Encounter: The Truth About Fossil Fuels
(Tucker Carlson-találkozók: A teljes igazság a fosszis energiahordozókról)
2024. január 9.
https://tuckercarlson.com/the-tucker-carlson-encounter-fossil-fuels/
https://www.ceres-science.com/post/dr-willie-soon-s-interview-by-tucker-carlson-
december-2023
https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1744777758507504061
Előzmény, magyarul:
Mit mondott a leghíresebb klímakutató Tucker Carlsonnak? I.
2024. január 12.
https://www.preshaz.eu/2024/01/10/7766554/
https://klimarealista.hu/mirol-beszelt-a-leghiresebb-klimakutato-tucker-carlsonnak/

Dr. Wille Soon és Tucker Carlson 2023. decemberében. Átvéve: https://www.ceres-
science.com/post/dr-willie-soon-s-interview-by-tucker-carlson-december-2023

A kép forrása: The Tucker Carlson Encounter

Bevezető a teljes interjúhoz

Tucker Carlson kommentátor és véleményvezér által 2023 decemberében meghívott klímakutató
Willie Soon asztro- és geofizikus (keresztény elkötelezettségű malajziai-USA állampolgár, őszinte
és zseniális kutató, egyszemélyes agytröszt, a világelit számonkérője). A Harvard-Smithsonian
Asztrofizikai Központból kilépve néhány éve az általa alapított CERES-SCIENCE-ben dolgozik.
Amint Tucker Carlson műsorában elmondta, mintegy száz kutatóval működött már eddig együtt,
közöttük legalább hat magyarral, e sorok szerzőjével is. Tucker Carlsonhoz hasonlóan
Magyarország barátja; önkéntes kutató például egy magyar kutatóhelyen (a soproni Földfizikai és
Űrtudományi Kutatóintézetben).

Willie Soont a 2000-es évek elején, az AGU (Amerikai Geofizikai Egyesület) San Francisco-ban
tartott éves konferenciáin ismertem meg, ahol a klímaváltozásokkal kapcsolatos számos vitát is
végighallgattam. Így jutott el a híre Magyarországra (Szarka L 2010: Mozaikok az
éghajlattudományban, Magyar Tudomány 171, 5, 609-611). Világhírű (a világsajtó sugallata szerint
„hírhedt”) akkor lett, amikor rosszakarói 2015 februárjában a New York Times címoldalán
terjedelmes rágalmazó cikkben akarták ellehetetleníteni. A rosszindulatú és valótlan újságcikket a
teljes magyar sajtó átvette. Egy email-ben azzal vigasztaltam, hogy fel a fejjel, nem sokkal azelőtt
épp Magyarországot és miniszterelnökét állították pellengérre ugyanott, vagyis a New York Times
címoldalán. Két percen belül válaszolt. A magyarországi történéseket azóta is barátként követi.
Büszke arra, hogy Tucker Carlson nem sokkal Orbán Viktor után őt is meghívta a műsorába.

Ez az interjú négy részből áll. Az első részben Tucker Carlson a szénhidrogének eredetére kérdez
rá, és kap tudományos választ, miszerint a szénhidrogének nem kizárólag „fosszilis” eredetűek
(azaz nem kizárólag biológiai maradványokból származnak, hanem ún. abiogén eredetűek is
lehetnek). Aztán Willie Soon rátér a globális felmelegedések és lehűlések alakulásának (és a
valószínű okok) ismertetésére, majd kifejti legnagyobb fájdalmát: azt hogy a tudományt a
tudományon kívülről hogyan teszik tudatosan tönkre. A befejező negyedben Willie Soon
mindeddig legkevésbé ismert oldala tárul fel: a világ rendezettségét feltáró matematikában Istenre
utaló bizonyítékokat lát.
A teljes interjú magyar nyelvre történő lefordításának célja a magyar olvasók minél szélesebb
elgondolkodtatása.

Szarka László Csaba

A teljes interjú magyar fordítása

https://tuckercarlson.com/the-tucker-carlson-encounter-fossil-fuels/

Tucker Carlson Carlson [00:00:00]

Az Egyesült Államokban fő energiaforrásainkat (kőolaj, földgáz, kőszén) gyakran fosszilis
energiahordozóknak nevezik. „Fosszilis”, mert biológiai maradványokból, ősi szerves anyagokból,
erdőkből, dzsungelekből, planktonokból és évezredek óta a föld alatt tartott dinoszauruszokból
származnak, amelyek olajjá, gázzá és szénné alakultak át. Mindenki elfogadja, hogy ez így van. De
bizonyítékok vannak arra, hogy mindez nem a teljes valóság. Ha csak innen származnának a
fosszilis energiahordozók, ha csak így keletkeznének a szénhidrogének, akkor miért találhatók
mélyen az óceánok alatt és a Föld felszínén is? Hogy lehet, hogy a Szaturnusz egyik holdjában a
tudósok szerint több olaj és gáz van, mint a Földön? Vajon voltak-e dinoszauruszok, planktonok
és erdők a Szaturnusz holdján? Feltehetően nem. Ha nem az összes szénhidrogén származik
fosszíliákból, akkor még honnan származnak? És ez miért nem köztudott? És milyen
következményei vannak mindennek? És mi mindennek az üzenete a mai klímaváltozási politika
szempontjából? Ezek nem merően ezoterikus kérdések. Ezek központi kérdések. Valójában most
a világ energiafelhasználásának jövőjét vázoljuk fel. Willie Soon asztrofizikus és földtudományi
kutató, aki 31 évet töltött a Harvardon, sokat töprengett ezen. Nemrég otthagyta a Harvardot, de
most itt van velünk. Doktor Soon, köszönöm szépen.

Dr. Willie Soon [00:01:28]

Köszönöm, Tucker. Áldás, hogy részt vehetek a műsorában.

Tucker Carlson [00:01:31]

Nos, az az áldás, hogy itt van. És ez egy nagyon érdekes kérdés, sok következménnyel. Hm, az
időnk nagy részében a következményekről szeretnék beszélni, úgyhogy most szigorúan csak arra a
kérdésre térnék ki, hogy honnan származnak a szénhidrogének? Mintha nem szükségszerűen ősi
erdőkből, planktonokból vagy dinoszauruszokból erednének, ugye?

Dr. Willie Soon [00:01:49]

Igen. A történet egy kicsit hosszadalmas, ezért kérem, adjon néhány percet a magyarázatra.

Előrebocsátom, hogy úgy van, ahogy az imént mondta. A legfontosabb annak a tisztázása, hogy a
Szaturnusz legnagyobb holdjáról, a Titánról származó információ a NASA-tól, az Európai
Űrügynökségtől és az Olasz Űrügynökségtől származik,. Azoktól, akik megépítették ezt a Cassini-
Huygens űrszondát. Az UV spektrométert a PhD-értekezésem bírálóbizottságának egyik tagja
építette. Felfedeztek egy folyékony metán-etán óceánt a hideg Titánon. Ott egyébként -290
Fahrenheit fok [kb. -180 o C] uralkodik. Hadd utaljak a globális felmelegedésre, hiszen tele van
metánnal. Messze van a Naptól, és erről van szó. És nyilvánvaló, hogy az abiogén (azaz a biológia
nélküli) megközelítés helytálló. 2009-ben valójában egy kísérletet végeztek el. A Svéd Királyi
Akadémia egyik kutatócsoportja végezte el; egy orosz kutató vezetésével. Meg tudták mutatni,
hogy ha (a négy hidrogén- és egy szénatomot tartalmazó CH 4 kémiai képletű) metánt
összepréselik olyan formában, hogy szimulálja a Föld földköpenybeli állapotát (azt, ami 1800
mérföld [3000 km] mélyen van a felszín alatt, de annál nem sokkal nagyobb mélységben. És ezen
a nyomáson, de alapvetően egy szűk - körülbelül 40-150 mérföldnek [70-250 km-nek] megfelelő -
szűk sávon belül igenis képződhet összetett szénhidrogén. Van benne benzol, etán, és az összes
többi cucc, ami minden kétséget kizáró bizonyíték. Metán még a légkörben is van. A Jupiter,
illetve a Mars kőzeteiben még benzolt is találsz. Az érdeklődőknek még többet is tudok mondani.

Ezt az összetett szénhidrogént policiklusos aromás szénhidrogénnek nevezik. Ez egy másik olyan
összetett szénhidrogén, amilyen a világegyetemben (a csillagközi térben, az intergalaktikus térben) mindenhol jelen van, az alacsony hőmérsékletnek és a megfelelő nyomásviszonyoknak köszönhetően.

Tucker Carlson [00:04:22]

Ez hihetetlen, mert mindannyian - beleértve magamat is - egészen a közelmúltig azt feltételeztük,
hogy minden fő energiaforrásunk ez az úgynevezett fosszilis energiahordozó, és természetesen a
létezésünket behatárolja a biológiai maradványok mennyisége, a bomló szerves anyag mennyisége.

Dr. Willie Soon [00:04:40]

Nem egészen ez a helyzet.

Dr. Willie Soon [00:04:44]
Nagyon is az a meggyőződésem, hogy e megközelítés jól illeszkedik egy híres közgazdász
paradigmájába, aki a kedvencem. Hallott-e már erről a Simon nevű fickóról?

Tucker Carlson [00:04:55]

Julian Simon.

Dr. Willie Soon [00:04:55]

Ő az, Julian Simon. Az Illinois-i Egyetem, majd Maryland kulcsembere. Róla van szó. Ő volt az a
fickó, aki azt mondta, hogy az emberiség vagy a Föld végső erőforrása valójában nem az a fajta,
amit akár „uránaranynak” is nevezhetnénk. (Ugyanis sokkal több urán van az óceánokban, mint a
szárazföldön. Világos? Az óceánban 4,5 milliárd tonna urán van. És csak 17 millió tonna arany és
réz. Ugyan mit akarsz az óceánon? Minden található ott! Igaz, csak nagyon híg formában. Ez
világos.) A végső erőforrás valójában az emberi elme, annak innovációs oldala. Nagyon szeretem
ezt az elvet, és nagyon jól illeszkedik ahhoz, amire azt mondjuk, hogy magától értetődő. Nézzük a
kőolaj kérdését. A közvélemény úgy tudja, hogy az olajkészlet 50-60%-át már kitermeltük, és már
csak 40-50%-ot lehet kinyerni. 60% benn marad, egyszerűen azért, mert nincs elég nyomás a
felszínre hozatalához. Ezért is érdekes az abiogén olaj gondolatának felvetése. Egyértelműen igaz.

Voltaképp magától értetődő. A Föld belsejében kialakulnia, a földköpenyben, 50-100 mérföld
[85-170 km] mélyen. Menjünk tovább, nézzük az emberi oldalt. Milyen mélyre fúrtunk valaha?

Nagyjából mindössze 5-6 mérföldre [8-10 km; a létező legmélyebb fúrás 12262 m mély].

Legfeljebb ennyit tudunk fúrni, azaz csak a felszínt kapargatjuk. Aztán ennek a cuccnak be kellett
hatolnia a tározóba. Ezt az információt a legjobb szakemberektől kaptam, akiknek minden nap
ténylegesen kőolajat kell kutatniuk. Egyik barátom, Joseph Leimkuhler a Beacon Offshore
Energy-ben, egy tengeri energiacégnél dolgozik. Ők azok a srácok, akik nap, mint nap azon
fáradoznak, hogy energiát adjanak nekünk. Kőolajat, amire szükségünk van.

Tucker Carlson [00:06:42]

Miért nem hallottak erről az emberek? Miért gondolja a legtöbb ember, hogy az autójukban lévő
benzin a definíció szerint...

Dr Willie Soon [00:06:50]

Korlátozásokat kell bevezetni, nem?

Tucker Carlson [00:06:52]

Igen. Azt mondják, hogy csak egy pici mennyiség van belőle, aztán majd örökre le kell mondani
róla. És soha többet nem fogunk találni.

Dr. Willie Soon [00:06:57]

A világ tele van valótlanságokkal és féligazságokkal. Ez az egész erről szól. Világos? Ezért van az,
hogy olyan sokáig még azt a gondolatot sem engedik érvényesülni, hogy nem vagyunk ilyen
szoros korlátok közé szorítva, mondjuk a benzin, a kőolaj vagy a kőszén elérhetőségét illetően.

Mint tudják, a dubaji COP találkozón, amely épp nemrég ért véget, kijelentették, hogy fel kell
hagyni a fosszilis energiahordozók - alapvetően a kőolaj, a földgáz és a kőszén - használatával.

Rendben van, ezek az emberek őrültek; tényleg ezt gondolom róluk. Szerintem nagyon sok
embernek fognak ártani a tévedésükkel. Ráadásul azzal is tisztában vannak, hogy ők valójában
csak a kisebbséget képviselik. Hosszú idő óta egy törpe kisebbség zsarnokságáról van szó, akik
elcsalják a választásokat, és nem engedik, hogy a jó emberek akarata érvényesüljön. Nagyrészt ez
az oka annak, hogy kutatóként szót emelek. Úgy érzem, semmitől sem félek; kimondom az igazat.

És örülök, hogy lehetőségem van ilyeneket mondani a műsorában.

Tucker Carlson [00:07:54]

Nem mondják el nekünk az teljes igazságot arról, hogy honnan is származnak a szénhidrogének.

Csakugyan nem mondták el. Soha nem találkoztam még olyan emberrel életem során, aki ezt
mondta volna: ácsi, ezek nem mind fosszilis eredetűek. Aztán folyamatosan azt halljuk, hogy
tudományos konszenzus van az éghajlatváltozásról, azaz minden kutató ugyanazt vallja.
Legalábbis ezt hiszi Al Gore és John Kerry. Talán ez sem igaz?

Dr. Willie Soon [00:08:19]

Végre erről is beszélhetek. Hálás vagyok e kérdés feltételének, Tucker. A CO 2 által állítólagosan
okozott éghajlatváltozás témáján, illetve azon, hogy milyen egyéb tényezők okozhatnak
éghajlatváltozást, 1991 (a posztdoktorim) óta folyamatosan dolgozom. Tehát 31-32 éves korom
óta. És e kérdésre - úgy gondolom - hogy nagyon határozott választ tudunk adni. Mai tudásunk
szerint a CO 2 nem okoz semmit. Nem fog változtatni az éghajlati rendszeren, ami azt jelenti, hogy
nem fogja megváltoztatni a hurrikán sebességét. Nem fogja megváltoztatni, hogy a tornádó
milyen sebesen és milyen gyakorisággal alakuljon ki. Még a jegesmedvék populációjában sem okoz
változást. Ez utóbbi egy jegesmedvéket érintő természetvédelmi kérdés, nem? Még arra sincs
hatással, hogy mekkora lesz a halfogás, sőt, a pecázást sem befolyásolja. És nem oka az óceánok
elsavasodásának. Nem okozója ennek az állítólagos problémának. Ez mind mesterséges
kreálmány. Minden, amit csinálnak, csak egy álom a modelljükből, és megint csak a törpe
kisebbség zsarnokságáról van szó, vagyis néhány ember találta ki ezt a rémisztő történetet. Ami
egyszerűen nem igaz. Gyorsan elérkezünk a legfelelősebb csoport megnevezéséhez. De ilyenkor -
amint emlékeztetett rá két munkatársam a kutatócsoportunkból: Dr. Ronan Connolly és Michael
Connolly - nem beszélhetek annak a több mint 100 kutatónak a nevében, akik már dolgoztak
velem. Kizárólag a magam nevében beszélek. Véleményem szerint az első számú probléma az
ENSZ, az IPCC, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Kormányközi Éghajlatváltozási Testület
(IPCC), ugyanis az embereket félrevezették. Kihasználták a tudomány „tekintélyelvűségét” (ami a
tudományban állítólag nincs). Ezek tulajdonképpen vandál kormányzati bűnözők (hackerek). Az
olyan emberek, mint John Kerry (akinek véleményem szerint a fizika tudása a nullával egyenlő)
folyton azt hajtogatják, hogy az üvegházhatás „oly egyszerű”. Ugye? Aztán nem volt hajlandó
elmagyarázni, hogy mit ért ez alatt. Például, hogy hogyan működik. Megtörtént esetről beszélek.

Ez rettenetes. Nagyon kínos Amerikának. Balin, Indonéziában is ugyanezt tette Kerry, néhány
évvel ezelőtt. Rettenetesen kínos.

Tucker Carlson [00:10:27]

Mit gondol Ön, képes-e Kerry elmagyarázni, hogyan működik mindez?

Dr. Willie Soon [00:10:28]

Nem, nem hiszem. Még Al Gore sem képes erre, aki pedig azt állítja magáról, hogy jól forog
tudományos körökben. Felszólítottam Al Gore-t, szemtől szembe. Szerencsére részt vehettem a
Wall Street Journal egyik ökokonferencián, és az UC Santa Barbara diákjaival megszerveztem,
hogy amikor a kérdésfeltevés lehetőségét bejelentik, adják ide nekem a mikrofont. Előző este
barátkoztam össze velük. Elmagyaráztam nekik munkám minden részletét, így megkaptam a
mikrofont, és kérdéseket tettem fel Al Gore-nak, aki nem volt hajlandó elismerni azt a
tudományos tényt – amivel még az általános iskolások is tisztában vannak -, hogy a CO 2 életadó
gáz. Ha több a CO 2 , akkor a növényvilág, az egész ökológia, még az óceán is gazdagabb: a
természet nagyobb életképességgel, több hallal, egyebekkel rendelkezik.

Tucker Carlson [00:11:22]

Gazdagabb az életvilág.

Dr. Willie Soon [00:11:22] Lényegesen gazdagabb. Ezért hívják a CO 2 -t életadó gáznak. És ezekaz emberek a CO 2 -t a globális felmelegedést okozó, a hurrikánokat gyorsító- vagy lassító gázként akarják démonizálni. Nem tudom, végül is mit akarnak: hogy több eső legyen-e vagy kevesebb.

Számos hasonló értelmetlenséget állítanak. Mindez nyílt támadás. Ez a probléma. Térjünk ki arra,
hogy ezt milyen alapon gondolom. Ellenőrzök mindent, amit mondanak, és mindennek
utánanézek. Kutatóként nem utasíthatom el kapásból ezeket az állításokat. Nem lehet egyszerűen
kinevetni. Még csak nem is szidalmazhatom a szerzőket. Nem lehet csak úgy gúnyt űzni belőlük.

Mindent ellenőrizni kell. Szóval, egy komoly kutatóhoz illő módon tudományos cikkeket
publikálok, amelyek cáfolják az érveiket. A tudományos közlemények az átlagembereknek talán
semmit sem mondanak. De nagyon fontos, hogy szülessen dokumentum, hogy meglegyen
mindennek a dokumentuma. Ahonnan elővehetők a megfelelő tudományos érvek arról, hogy mi
helyes, mi helytelen. Ezt tesszük a ceres-science.com-on. Tehát, aki további információra van
szüksége minderről, kérjük, látogasson el erre a weboldalra. És tanulmányozza, hogy miféle
tevékenységet végzünk ott, mert mi valóban függetlenek vagyunk az összes finanszírozó
ügynökségtől. Nem függünk a nekünk juttatott pénzektől. Nekünk se Bill Gates ne adjon pénzt,
de Ön se. Köszönöm. És Al Gore-t is kérem, hogy ha meg akarja mondani, hogy mit csináljak, ne
adjon pénzt. Semennyit se akarok tőle! A lényeg tehát az, hogy független akarok lenni. Akárcsak
Ön a médiában. Félelem nélkül akarok élni. Most állítottam össze a saját programomat. Senki se
mondja meg, mit kutassak. Azt kutatom, amit kutatni akarok. Szóval sok-sok témában végeztünk
kutatásokat. Az éghajlatváltozás kérdésében ennyi év után teljes mértékben meg vagyok
győződve, hogy a Napban kell keresni az okát. Bár nem biztos, hogy pontosan értjük a
mechanizmust, de számos bizonyítékunk van arra, hogy az nyomok valószínűleg a Naphoz
vezetnek. Százalékokban kifejezve mondjuk 90%-osan biztosak vagyunk efelől, igaz, nem 100%-
osan. De azt biztosan tudjuk, hogy a szén-dioxid nem csodagáz. Nem vezérli a hőmérőt a
szobában, nem képes felfelé és lefelé állítani a hőmérsékletet olyan szintre, amilyenre szeretnénk.

Egyébként még azt se tudják megmondani, milyen hőmérsékletet akarnak. Hány fokra szeretnék
beállítani a globális hőmérsékletet? Al Gore erre nem tudott válaszolni. John Kerry sem tudott
erre válaszolni. Mert a hideg Szibériától a forró szaharai sivatagig a hőmérsékleti választék nagyon
széles. Ezek óriási, legalább 100 Fahrenheit fokos (kb. 45 o C) vagy annál nagyobb különbségek.

Tucker Carlson [00:13:45]

Igen.

Dr. Willie Soon [00:13:46]

Megkérdezhetnénk tőlük: kicsodák ők, hogy megmondják nekünk, hány fokos legyen a
„megfelelő” hőmérséklet? Ahol ilyeneket forgatnak a fejükben, ott úgy beszélnek, mintha
álistenek lennének, netán ők maguk lennének az Isten. Ezek az emberek annyira nagyravágyók, hogy bizonyos értelemben azt hiszem, egy kicsit vissza kell fognunk az ambícióikat. Úgy értem, ezek az emberek – ellentétben velünk - nem elégednek meg azzal, amijük van. Nem lehetsz törtető, ha elégedett vagy, de ezeknek az embereknek bizonyos értelemben annyira elment az eszük, hogy már megtévesztő. De valakinek fel kellett szólalni ellenük. Szerintem Ön, Tucker, azok közé tartozik, akik következetesen rámutatnak a képmutatásra, ugye? És tényleg úgy találom, hogy ennek a globális felmelegedésnek az egész problémája egy nagy nulla, ami azt jelenti, hogy semmit sem szabad tennünk ellene. Csak menni tovább, emberi életet élni, és alkalmazkodni a változáshoz.

Tucker Carlson [00:14:27]

Amiket mondott, azokkal természetesen teljesen egyetértek. De van valami, amit képtelen vagyok
felfogni. A globális hőmérséklet drámaian ingadozott már akkor is, amikor az ember még nem
hagyott nyomot. Mármint nem is olyan régen. Úgy értem, városok kerültek víz alá, mert a
tengerszint az írott történelem folyamán megemelkedett. És a gleccserek jellegzetességei is
mindenhol ott vannak körülöttünk.

Dr. Willie Soon [00:14:50]

Igen.

Tucker Carlson [00:14:51]

Tehát ezek az események mind a belső égésű motor megjelenése előtt történtek? Erre milyen
magyarázatot adnak?

Dr. Willie Soon [00:14:56]

Épp ez a probléma. Sok mindent bevallottak, készségesen beismerték, hogy így van, és hogy
minden elolvasható.

Tucker Carlson [00:15:02]

Nem tagadhatják le azt, hogy valamikor voltak gleccsereink, amik aztán elolvadtak a globális
felmelegedés miatt.

Dr. Willie Soon [00:15:05]

Mert jó okuk van bevallani. Úgy értem, ezek valódi vallomások. Nézzük a Napot! Valójában ez az
oka sok mindennek. A jégkorszakhoz hasonló, ún. kis jégkorszaknak nevezett időszak nagyjából
1300-tól 1900-ig tartott. Igen hűvös volt akkoriban. Aztán elérkezett egy kellemesen meleg
időszak 880 és kb. 1200 között. Tényleg meleg volt. Lehetett például bort termelni Angliában,
ugye? És ugye most nincs ott bortermelés? Ilyesmikre gondolok. Meg hogy Grönland zöld volt
akkoriban. De most tele van gleccserekkel, szakad a jég. Úgyhogy pontosan miről is van szó?
Valami olyasmiről, amit a Nap okoz. Amennyire tudjuk, a Nap fényességváltozása igen jól
illeszkedett mindezen jelenségekhez. Azt, hogy a Nap mennyire szikrázóan fényes, vagy mennyire
tompafényű, alapvetően a Napból kiáramló fény mennyisége határozza meg. Az ingadozás
egyébként százalékosan nagyon csekély mértékű: egy százaléknál is kisebb. De ez már több mint
elég, mert működik egy másik hatótényező is, ami úgyszintén nagyon fontos. A Föld ugyanis a
Nap körül kering, és a földpálya az összes többi bolygó zavaró hatása miatt folyamatosan
változik. Ismerjük a Jupitert, a Szaturnuszt, a Vénuszt és a Marsot stb. Valójában ezek terelgetik a
Földet. A Hold is fontos szerepet játszik. Úgy gondoljuk, hogy két tényező: a földpálya-
ingadozások és a Nap fényváltozásai együttesen szinte mindent megmagyarázhatnak. Valójában
erről szólnak az adatok, amikkel rendelkezem. Annyira lenyűgözött e téma tanulmányozása, hogy
örökre megfogott. Az egész életemet e kérdéskör tanulmányozásának szentelem. Semmi más nem
csinálok, csak ezzel foglalkozom. És minél közelebb vagyok a megértéshez, annál inkább azt
gondolom, hogy hú, meglesz a hiányzó láncszem. Nagyon sok információval rendelkezünk. Aztán előjönnek ezek az emberek, és azt állítják, hogy a CO 2 az oka mindennek. Amit mondanak, utánanézek, mert soha nem zárható ki, hogy esetleg igazuk van. Kutatóként ellenőriznem kell az állításukat. De a közelében sem járnak az igazságnak! Úgy értem, ezeknek az emberek csupán jár a szájuk. Egy nagyon ismert wisconsini meteorológus híres mondását idéztem. Neve: Prof. Reed Bryson, a klimatológia egyik atyja. Hozzátette, hogy aki a CO 2 -t gondolja az éghajlatváltozás előidézőjének, menjen ki a szabadba, köpjön egyet a levegőbe, és figyelje meg, hogyan változik meg a széljárás. Ezzel mindössze annyit akart mondani, hogy a CO 2 -nak nincs semmi hatása.

Nem okozhat klímaváltozást, vagy bármi hasonlót. Valójában nem változtat semmin sem. A Nap
viszont nagyon sokat számít. Vajon a legfontosabb dolgokról, amiről beszélni kell, miért nem
beszélnek soha? Mindig ki akarják átlagolni az adatokat. A legfontosabb dolog, amiről beszélniük
kellene, az az, hogy vajon mi is az évszak? Soha nincsen két egyforma tél. Nincs két egyforma
nyár. És soha nem magyarázzák el, hogy az évszakokat valójában a Nap körüli földpálya enyhe
változásai okozzák. Nem a levegőbe beszélek. Tanulmányokat, cikkeket publikálok. Mindegyik
tanulmány és az összes efféle dokumentum arról szól, azt mutatja be és dokumentálja, hogy mi
miért van, és hogyan megy végbe. Ez a legszórakoztatóbb része a tudománynak, nem az üres
csevegés, az őrült kézlengetés. Legalábbis így kellene lennie. Bár lehet, hogy most nem úgy nézek
ki, de mindig nagyon nyugodt vagyok, amikor írok, amikor tanulmányt kell írnom. Ilyenkor
mindig megkérem feleségemet, hogy ne zavarjon pár napig, visszajövök majd ebből az állapotból.
Nos, ilyesmikről van szó. Természetesen otthon végzem a munkámat. De időnként hazatérek.

Tucker Carlson [00:18:12]
Van-e mód megmondani, hogy mi az éghajlatváltozás alapja?

Dr. Willie Soon [00:18:20]

Tulajdonképpen igen, méghozzá a bolygópályáknak köszönhetően. Egyedül azt nem tudjuk, hogy
hogyan lehet megjósolni a Nap változásait, a mágnesség miatt. A Napnak hatalmas mágneses tere
van, és a Nap túl bonyolult. A Nap egy forró gázokból álló, hatalmas mágnes. A mágneses tere
nagyon erős: tízezerszer erősebb, mint a Földé. A Földön az intenzitás egy gauss [0,5 G], a
Napon akár tízezer gauss is lehet, nagyon más tulajdonságokkal. Forrását termo-nukleáris
reakciók rejtik el a Nap belsejében, mindenféle különleges jelenséget létrehozva a forró gázban.

Nagyon nehéz megpróbálni leírni, vagy matematikailag modellezni. A Földet sokkal könnyebb
tanulmányozni, mint a Napot. Ez a különleges fizika jelenti a tudományos probléma lényegét. De
abból is sokat tanulunk, hogy egyszerűen megfigyeljük a Napot. Galileo készítette az első
távcsövet. Ráirányította a Jupiterre. Nagyon okos volt, mert másnap megismételte a megfigyelést.

Látta a Jupiter holdjait is, és azt is, hogy a holdak másnap már nem ugyanott voltak láthatók. A
leghíresebb történetet Galileiről majd egy másik alkalommal mesélem el. Rendszerint anyanyelvén
írta le a megfigyeléseit. Amikor rájött, hogy valami nagyon különleges dolgot fedezett fel,
nyomban latinra váltott, ami többek között precizitásra is utal. A Nap tényleg nagyon bonyolult.

Valójában amióta Ön ismer engem, folyton azt tanulmányozom. Sokat tudunk a Napról, és
mindezt egy népszerű könyvben igyekeztünk is elmagyarázni. Galilei 1610 körül vette észre a
napfoltokat, eredetük mélyen a Nap felszíne alatt van. Azóta 413 évnyi adattal rendelkezünk. Volt
egy a Maunder-minimumnak nevezett kis jégkorszak. Abban az időszakban (1646-1715 között)
szinte az összes napfolt eltűnt. Különösen a Nap északi felén. Senki sem tudja miért. Ezért az
olyan emberek, mint a híres francia csillagász, Cassini, úgy gondolták, hogy Galilei biztosan sokat
ivott vagy csak úgy lódított. Cassini idejében ugyanis nagyon sok napfoltot figyelhettek meg. De
kiderült, hogy a napfoltok eltűnése valóban megtörtént. Egy jó barátom, a világ első számú
napfolttörténésze, Dougles Hoyt vezetésével összegyűjtötték a könyvtárakban található összes
napfolt-adatot, Galilei-ig visszamenőleg egészen mostanáig. Valósnak találták ezt a jelenséget,
mert abban az időszakban tényleg nem volt napfolt. Nem azért, mert senki sem figyelt oda a
Napra. Annak a hetven év alatt időszaknak legalább 80%-ában valaki mindig végzett megfigyelést.
Nagyon egyedi ez az időszak. Most kezdjük megérteni, mi történhetett. Abban az időszakban a

Nap sokkal halványabb volt, és ez az oka a kis jégkorszaki jelenségnek is. Angliában a Temze
teljesen be volt fagyva, a németalföldi csatornákon korcsolyáztak. Ezek a dolgok mind
megtörténtek. Ma pedig azt kezdik bemagyarázni, hogy nem is volt kis jégkorszak. Elkezdik
kicserélni a tudomány alapjait. Ez az, ami számomra a legzavaróbb.

Tucker Carlson [00:21:50]

Miért próbálnák kicserélni?

Dr. Willie Soon [00:21:52]

Ó, nem is tudom. Mert azt akarják hirdetni, hogy a CO 2 irányít mindent. Valahogy azt akarják,
hogy a CO 2 legyen az oka mindennek, a CO 2 legyen az elsődleges mozgatórugó. De ez csak része
annak a nagyobb problémának, amire rájöttem.

Tucker Carlson [00:22:01]

Nos, ez nem tudomány. Ez hazudozás.

Dr. Willie Soon [00:22:03]

Nagyon rossz a helyzet. A tudomány szinte teljesen szét van verve. Ezért fordulok a
nyilvánossághoz. Azt akarom, inkább legyenek olyan kérdéseim, amelyeket nem lehet
megválaszolni, minthogy olyan válaszok legyenek, amelyeket nem lehet megkérdőjelezni. Mert
ezek az emberek kizárólag a választ kínálják. És akkor egyszerűen be kell fognod a szád. Ahogy
Ön szokta mondani: ne kérdezz, ne kritizálj, sőt ne is gondolkozz, csak fogadd el, amit
mondanak. Gondolhatta előre, hogy ha leülünk beszélgetni, akkor ilyeneket fogok mondani.

Mások mást állítanak. Az a valaki például, aki az elmúlt két napban össze-vissza kiabál, hogy fel
kell hagyni a fosszilis energiahordozók használatával, és hogy a GOP („Grand Old Party,
Republikánus Párt) annyira gonosz, hogy meg kell állítani. Hát mi vagyunk a GOP, azok a gonosz
politikai testületek Amerikában, akik miatt a nyakunkon a fosszilis energiahordozó problémája,
mert fosszilis energiahordozót használunk, és mindent, ami ezzel jár. Michael Mann professzorról
beszélek. A Pennsylvaniai Egyetemen dolgozik. Igen, ő a szerzője annak a tanulmánynak, ami a
hőmérsékleti idősort jéghokibot-formájúnak mutatta be. Vicc az egész.

Tucker Carlson [00:22:56]

Hokivicc. [hockey stick: hokibot; hockey shtick: hokivicc].

Dr. Willie Soon [00:22:57]

Letagadta a hőmérsékleti előzményeket. A hőmérséklet igazi története úgy néz ki, hogy 880-tól
meleg lett, mondhatjuk nagyon melegnek is. Aztán lehűlés állt be, kb. 1300 körül kezdett lefelé
menni a hőmérséklet. Hűvös lett. Aztán körülbelül 1900 óta újra kezdődött a felmelegedés. Jóval
azelőtt, hogy a CO 2 szerepe egyáltalán felmerült volna, oké? Ez egy újabb rejtvény, de erre nem
akarnak magyarázatot adni. Most maradjunk annyiban, hogy ez történt. Michael Mann erre azt
mondta, hogy ő matematikai algoritmust használ. Oké, henceghet fantáziadús szavakkal, de
higgyék el nekem, hogy ez tényleg csak egy matematikai algoritmus. A 880-as és a körülbelül
1980-as hőmérsékleti értékek közötti idősorra egyenes botot illesztett, és csak nagyon kismértékű
ingadozásokat engedett meg. Olyan csekély változásokat, amelyek valójában semmit sem
mondanak: 1-2 Celsius-foknyit. Amikről én beszélek, azok ötször-hatszor nagyobb változások,
mint amiket ő megenged. És mindezt csak úgy kijelenti. A hőmérsékleti idősor vége pedig úgy
lendül fel, mintha egy hokibot ütő része lenne. És azt állítja, hogy ez a felmelegedés a szén-dioxid-
koncentráció növekedése miatt van. De arra elfelejtett magyarázatot adni, hogy ez a mostani
hőmérséklet-emelkedés már jóval azelőtt elkezdődött, hogy a légköri szén-dioxid ember által
kibocsátott részét egyáltalán számításba kellene venni. Ami szintén a probléma része. Az első
naptól fogva őrültség volt ez az egész. Amikor a cikke 1999-ben megjelent, az elsők között voltam, akik a hátsó padból jelentkeztek, és mondták, hogy bocsánat professzor úr, Ön téved.

Akkor még barátok voltunk, de ma már egyetlen megkeresésemre sem válaszol. Korábban e-
maileket váltottunk, mert ugye többé-kevésbé ugyanaz volt a szenvedélyünk. Meg akarta érteni a
dolgokat. Most pedig kijelenti, hogy az ő változata az egyedül üdvözítő igazság. De ezt semmilyen
ismert adat nem támasztja alá; épp ez a probléma. Csupán egy matematikai termék. Az egész arról
szól, hogy ráijesszenek a világra, és félelemben egyesítsék a nemzeteket. A már említett IPCC-
csoport felkarolta a munkáját. Hőssé tette őt, mert megoldást kínált arra a régi, rejtélyes
problémára, ami a klimatológusokat évezredek óta foglalkoztatja, már az ógörögök óta.
Generációk sora fáradozott azon, hogy igyekezzen megérteni, miként változott az éghajlat, és
akkor előjön ez a fickó, aki kijelenti, hogy így néz ki, hogy kizárólag a CO 2 okozza, és hogy
minden probléma a CO 2 miatt van. De…

Dr. Willie Soon [00:25:08]

…egyszerűen nem így van.
Tucker Carlson [00:25:08]

Ha jól értem, amit elmondott, annak egy része nagyon összetett, de az Ön magyarázatával –
miszerint a felmelegedés már jóval azelőtt elkezdődött, hogy az emberi CO 2 -kibocsátás jelentős
mértékben szerepet játszott volna a légköri CO 2 -koncentrációban – még én is a helyre tudom
tenni az állítását.

Dr. Willie Soon [00:25:22]
Igen, ez az igazság.

Tucker Carlson [00:25:24]
Feltételezem tehát, hogy számos hivatásos kutató felteszi magának ugyanezt a kérdést. Miért nem
szólalnak meg?

Dr. Willie Soon [00:25:31]

Elérkeztünk a lényeghez. Manapság a tudomány teljes problematikája a finanszírozással, a
természettudomány finanszírozásával, annak a filozófiájával kapcsolatos. Nem nagyon szeretnék
belemenni e kérdésbe. Részben épp ez az oka annak, hogy teljesen független akarok lenni.

Kiléptem ebből az egész rendszerből, ugye érthető? De a tudomány finanszírozása nem tét
nélküli. Még ha a kutató közvetlenül nem is kap pénzt, a rendszer egészének kihatása lesz a
végzős hallgatókra. És így tovább és így tovább. Tudja, ezek a járulékos hatások, és sokan félnek
megszólalni. Jó lenne, ha a tudomány valóban őszinte közvélemény-kutatás elé állítaná az összes
kutatót. Még ha a tudomány nem is a szavazásról szól. A tudományban egyetlen elvárás létezik:
az, hogy igaz legyen. Ugye itt a lényeg, nem? Einstein, amikor megfogalmazta a híres általános
relativitáselméletét (vagy talán a speciális relativitáselméletet?), arról szólt a vita, hogy a
fénysebesség véges állandó-e. Tehát hogy az idő és a tér relatív-e. Az idő tágítható, és a tér is
kicsit más lesz, ha a fénysebesség állandó. A speciális relativitáselmélet ezen a koncepción alapul.

Aztán mintegy száz berlini akadémikus írt egy röpiratot, miszerint Einstein téved, de
egyetlenegyszer sem indokolták meg, hogy miért, és hogy mik a hibás részletek. Erre Einstein a
következő választ tette közzé: Miért van szükségük száz aláíróra? Ha esetleg tévednék,
egyetlenegy is elég lenne! Erről van szó, erről szól a tudomány. A tudomány azért hibás, mert
teljesen fejre állították, kiforgatták. Jól tudjuk, hogy a Covid is egy hasonló eset. De maradjunk
inkább az éghajlattal kapcsolatos kérdéseknél. Az emberek félnek megszólalni. Igazából nem
tudom miért. Amikor fiatal voltam, nekem is volt aggódni valóm a három gyerekem miatt: hol
esznek, meg minden ilyesmi. (Mindig a büfében. Csak viccelek, de a büfé legnagyobb amerikai
találmány. Igazi vállalkozók viszik. Amúgy van elég élelmünk. Nincs ilyesmi probléma, van az
ennivalónk. Szerintem az egész világon megoldható ez a kérdés. Még az anyagi erőforrásoké is.

Világos? Mindössze annyi a dolgunk, hogy Julian Simon-féle módon gondolkodjunk. Mindent
létre tudunk hozni! Az egyetlen problémánk a képzelőerő hiánya. A szűk látókör és mindaz, ami
ebből fakad. És itt van az amerikai nézet. Eszerint kellene cselekedni. Amerika az emberiség
legjobb reménységei közé tartozik. Az Isten szerelmére, van egy alapító dokumentumunk: az
alkotmányunk. Ez a legszebb dolog, amit valaha is el tudtunk képzelni. És miért nem használjuk
megfelelően? Az emberek nap mint nap semmibe veszik, ugye? Messzire kalandoztam.) Amúgy
igen, szerintem a tudomány a finanszírozási struktúra miatt vált problémássá. A kutatók nem
szólalnak meg. Nem tudom miért. A félelem egyébként teljesen természetes érzés. De engem
frusztrál, hogy mennyire félnek. Amióta a tudományban vagyok, én sohase féltem. Azért nem,
mert a tudományban élek, mert szeretem a tudományt. Ez az oka annak, hogy a magam
nézőpontjából igen szomorúan látom, hogy a tudományt tudományon kívüli erők tiporják el.
Tudod, ha ránézek a Covid-ügyre is, nem tudok tétlenül állni és hallgatni a Covid 19-ről. Annyi
ellentmondás van benne. Ezért is szeretném már jó előre beharangozni a ceres-sience.com
weboldalt. Jó néhány emberrel dolgozunk ott. Egyikük az Ön egyik kiváló potenciális vendége,
Harvey Rich professzor lesz. Azt mondja, hogy már két interjú is készült vele… Olyan fickók is
vannak közöttük, mint Bob Malone. Együtt dolgozunk egy cikken, és amikor megjelenik,
remélhetőleg majd szerepeltethetjük őket az Ön műsorában, hogy sok mindent elmesélhessen.
Szeretnénk közreadni az orvosi közösség, vagy akár az egész világ számára, a Sötétkor az
orvostudományban (Dark Ages in Medical Sciences) című epizódot. Valami szörnyen elromlott.

A maszk soha nem működött igazán, a vakcina soha nem működött igazán. Egyik sem működött.

A lezárás sem működött. Hát akkor miért csinálták ezt az egészet? Most pedig egy új hírrel
próbálnak ijesztgetni. Ma reggel - az egész világon egyszerre - az írta meg minden újság (én a
húgomtól kaptam egyet), hogy Malajziában újra kezdenek maszkot hordani, mert megszaporodott
az esetszám. Megint a szokásos történet. Nevetnem kell, mert tisztában vagyok azzal, hogy ez is
egy új próbálkozás az emberek elrettentésére. No, megint elkalandoztam. A tudomány nagyon
összetett, de bármely aspektusát nézem, mindegyik nagyon aggasztóan fest. A tudomány már nem
képes hivatásának betöltésére. Ez a témája annak a sorozatomnak, amit a ceres-science.com-on
mindössze néhány kollégával fogok megvalósítani. Többre nincs forrásom. Csak abban
reménykedem, hogy azonnal kapok minél több adományt. Erre nyugodt szívvel adományozhat
bárki. De ne mondja meg nekünk, hogy mit hogy kell tennünk. Bízzon bennünk, mert
tisztességes kutatók vagyunk. Végignézhető publikációs listánk. Képesek vagyunk legalább olyan
érdekes és színtiszta tudományos munkát végezni, mint például az IPCC. Az IPCC-.nek
kötelessége válaszolni nekünk. Két évvel ezelőtt jelentettünk meg egy nagyon fontos cikket. Az
egyik újságíró barátom írt is erről egy újságcikket. Elment az IPCC-hez és megkérdezte őket, hogy
miért nem vették figyelembe a jelentésükben. Az volt a kifogásuk, hogy a cikk túl későn jelent
meg. És hogy van egy szigorú határidejük. Ha a cikk nincs közzé téve egy bizonyos időpontig,
például 2021 előtt (vagy mondjuk 2021 januárjában), akkor nem veszik figyelembe. A mi cikkünk
2021 augusztusában jelent meg. Tehát nem vették figyelembe az én munkáimat, de azt
elfelejtették mondani, hogy eközben azt állítják és hirdetik, hogy az IPCC a tudományos világ
legjobb és legfrissebb eredményeit foglalja össze. De mire megjelent a jelentésük, már el is avult,
hiszen hiányzik belőle az én munkám, ami a legátfogóbb áttekintés arról, hogy a Nap hogyan
befolyásolja az éghajlatot. És ez a mi munkánk eredménye volt. Ebben az évben (2023-ban),
mindössze két hónappal e beszélgetés előtt újabb két cikket publikáltunk, amelyek meggyőzően
mutatják, hogy még a hőmérők által mutatott adatok sem tükrözik a természeti valóságot.
Valójában nem az éghajlatot mérik, hanem a városi hőszigetet és annak változásait. Ennek
megértése olyan egyszerű, hogy arra szerintem mindenki képes. Egy nagyváros legbelsőbb
részében (Washinton DC az egyik legjobb példa erre a számos grafikon közül) sokkal melegebb
van, mint a külső részeken, mert a beton visszatartja a hőt. Ha megváltoztatjuk a teljes felszínt, a
levegőt, a víz ki- és befolyását, akkor az már messze nem a természet. És azt is bemutatjuk, hogy
ez nem csak helyi jelenség. Mert az átlagérték is ugyanezt mutatja. A hatás az egész északi féltekén
kimutatható. Egy nagyon nagy hatású új munkánkról van szó.

Tucker Carlson [00:31:34]

A beton és az aszfalt ugye jobban megemeli a hőmérsékletet, mint a CO 2 ?

Dr. Willie Soon [00:31:38]

Igen, és ők ezt a megemelt hőmérsékletet mérik! Aztán azt állítják, hogy ez maga a globális
hőmérséklet. Mi a globális hőmérsékletre kínáltunk egy másik alternatívát. Azt javasoltuk, hogy
nézzük meg, mit mutatnak a vidéki mérőállomások. És ezt meg is néztük. Találják ki, milyen
eredményt kaptunk? A „csak vidéki” adathalmazból egy teljesen eltérő történet bontakozik ki.
Miközben a városi és a vidéki hőmérsékleti adatok kombinálását rendben lévőnek gondolják, a
„csak vidéki” adatok ábrázolásából azonnal egy másik lehetséges válasz adódik a kérdéseinkre.
Világossá válik például, hogy a Nap oka lehet a változásnak. Megmutatjuk, hogy mi jött ki, de
biztosan nem tudhatjuk, hogy valóban ez-e a helyes válasz. Csak egyszerűen rámutattunk arra,
hogy az IPCC, a NASA, a NOAA kutatói és sokan mások nem járnak el kellő gondossággal.
Nagyon rossz minőségű adattermékeket adnak elibénk. Másféle adataik is vannak, de azokat
elrejtik. Némely adathoz nagyon nehéz hozzájutni.

Tucker Carlson [00:32:30]
Az adatbeszerzésnek soha nem lenne szabad nehézkesnek lennie.

Dr. Willie Soon [00:32:32]

Sajnálom, de ez a helyzet, Tucker. Ez is azt mutatja, hogy milyen sok probléma van a
tudományban.

Tucker Carlson [00:32:36]

Azt hittem, hogy a tudomány az adatok átláthatóságát is jelenti.

Dr. Willie Soon [00:32:38]

Én is ezt reméltem. Mindig is hittem ebben. Ezért igyekszünk mindent publikálni. Mert
valahonnan beszereztük az adatokat. Itt vannak az adataink. Kérem, hogy használják, nézzék meg
tüzetesen. Ha tévedtünk, mondják meg, hogy miben. Elismerjük, ezt feltétel nélkül
megígérhetem. Nem azért vagyok itt, hogy tetszést arassak, vagy ilyesmi. Ha tévedek, és nem
tudom, mi a helyes, megmondom azt is. Nagyon sokféle dolog áll alapos mérlegelés alatt. Igazán
sok és mély meditációt jelent az e témákon való gondolkodás. Ami szerintem nagyon
problematikus, az ezután következik. Nagyon örülök, hogy lehetőségem volt idáig eljutni, hogy
ilyen sok mindent elmondhassak. Nos, az IPCC terméke valóban kritikán aluli minőségű. Nekik
persze más a feladatuk. Az ő mandátumuk politikai jellegű, a politikájuk jogi alapjának
megteremtése. Ezt jól értjük. De vajon hányan értik igazán, hogy a tiszta tudomány ellentmond
mindannak, amit állítanak? Úgy értem, ennek a COP-28 találkozónak az elején az elnök - vagyis
ez a fickó az Egyesült Arab Emírségekből, talán Al Jaber szultán, vagy valami ilyesmi - azt
mondta, hogy nem is létezik olyan tudományos érv, amelynek értelmében ki kellene vezetünk a
fosszilis energiahordozókat. Nagyon igaza van! De aztán az általános falkamentalitás miatt
meghátrált. Tiszta őrültség! A tudomány nem erről szól, ebben mindenki egyetért. Most mégis
mindannyian belemennek abba, hogy kivezessék a fosszilis energiahordozókat, valamiféle
megállapodás fejében. Mindenki kijelenti, hogy végrehajtja, amit leírtak, azaz, hogy ki fogják
vezetni a „fossziliseket”. De fogalmam sincs, hogy valójában hogyan képzelik a megvalósítást, és
hogy mi célból csinálják mindezt. Az egyik célkitűzésük az, hogy megháromszorozzák a nap- és a
szélenergia mennyiségét. Ez nagyon tragikus történet. Dokumentáltan körülbelül 3,6 billió (3,6 x
10 12 ) dollárt költöttünk ilyen célokra. A legutóbbi 5-10 évben csaknem 2 billió (2 x 10 12 ] dollárt
költöttünk csak nap- és szélenergiára. És ezután még további 2 billió dollárral többet akarunk a
nap- és a szélenergiára. Pedig a nap- és szélenergia a világ energiafogyasztásának mindössze 3%-át teszi ki, miközben a fosszilis energiahordozók 85%-ot jelentenek. Érdemi még a vízenergia és atomenergia. Az atomenergia külön rejtély. Kikérdeztem az összes nukleáris szakértő barátomat, akik évek óta dolgoznak az atomenergián. Az atomenergia az egyik legszomorúbb történet, pedig szinte a kezünkben van a megoldás. Nem a fúzió az, hanem a gyorsreaktor vagy az atomenergia bevált generációja. A békés felhasználással még atomfegyvert sem lehet előállítani. A technológia könnyen kivitelezhető. Az egyetlen akadály a bürokráciában megnyilvánuló környezeti szempont: a sugárzástól való félelem. Ami igen nagy problémát jelent. Hiszen a megoldás szinte teljes mértékben a kezünkben van, és a nukleáris teljesítmény sokáig kitart. Van olyan becslés, miszerint a 2050-re vonatkozó igények kielégítését alapul véve az atomenergia 2700 évre lenne elegendő. Ez sokkal több, mint amennyit ma a fosszilis üzemanyagok ígérnek. De egyáltalán nem megyünk ebbe az irányba, nem teszünk semmit. Amerika nagyon le van maradva. Most készül egy atomerőmű Georgia államban, de a bürokrácia miatt nagyon magasak a költségek. Ez nagyon kínos. A bürokrácia költsége 1000-szer vagy 2000-szer magasabb, mint Koreában, és amint tudjuk, Korea nagy játékos az atomerőművek készítésében. Minden olyan ország számára építenek atomerőművet, amelyik szeretne ilyet. Ezzel azt akarom mondani, hogy Korea, India sokkal olcsóbban gyártanak atomerőművet. És a francia megoldás nem a legjobb. De ők tesznek valamit, mi pedig nem. Kína természetesen jobbra és balra is húz. Ezt teszik. De mi nem csinálunk semmit. Azt akarják bemagyarázni, hogy le kell állítani a fosszilis energiahordozók felhasználását, és növelnünk kell a nap- és szélenergia részesedését. Ugye ez csak vicc? Még ha háromszor több lesz is, az is csak 9 %-ot jelent. Fel tudod-e csak 9%-osan kapcsolni a villanyt?

Azt mondják, le kell kapcsolnunk a villanyt, de az, amit most akarnak, túlhasználáshoz vezet.

Tucker Carlson [00:36:25]

És tönkreteszi a környezetet.

Dr. Willie Soon [00:36:28]

Pontosan.

Tucker Carlson [00:36:28]

A szélfarmokra, a naperőművekre gondolok.

Dr. Willie Soon [00:36:28]

Egy nagyon rossz ösztönzőt találtak ki, de nem tudják, hogy ez is az önző emberek érdekéről
szól. Véleményem szerint annyira elment az eszük, hogy tényleg óvakodni kellene tőlük.
Valakinek csak úgy simán oda kellene nekik szólni, hogy srácok ne mondogassatok efféléket.
Mindenki jobban járna, ha kétszer is meggondolná, mit tesz, vagy konzultálna olyasvalakivel, aki
képes valami becsületeset mondani.

Tucker Carlson [00:36:51]

31 évet töltöttél a Harvardon. Megengednék-e, hogy mindezeket hangosan elmondjad ott?

Dr. Willie Soon [00:36:56]

Én régebben sem törődtem ilyenekkel. De többször behívtak ilyen-olyan igazgatói irodába.
Mindig arra próbáltak inteni, miért mondod ezt, miért mondod azt… Azt válaszoltam ilyenkor,
hogy kutató vagyok, és azt kell mondanom, amit mondani akarok. Nem csak ez az egy probléma
létezett, amikor a Harvardon voltam. Kilépésem egyik oka a megrendelőkkel kapcsolatos igényem
volt. Amit már az előbb is igyekeztem kifejteni. A másik ok pedig a cenzúra. Én csak bizonyos
dolgokat tehettem meg, bizonyos dolgokat pedig nem. Mintha képtelen lennék dolgozatot írni a
Covid 19-ről, vagy képtelen lennék dolgozni, mondjuk, a levegőszennyezés problémáin, például
az úgynevezett NO x és SO x és az összes többi dolgon, higany stb. Mindig is rengeteg tennivalóm
volt, sokat tanultam az efféle kérdésekről, mert engem személy szerint foglalkoztattak e kérdések.

Beleástam tehát magam az irodalomba. Az egyik dolog jött a másik után. Általában nagyon
keveset alszom, így tényleg sok minden megvalósult. Minden kőkavicsot felforgattam, bármit,
amit csak akarsz. Szóval sok mindent vizsgálgattam. Elég jó eredményeim voltak, tudományos
jellegűek, de ezeket nem publikáltam, mert egyszerűen nem engedték.

Tucker Carlson [00:37:55]

Nem engedték meg Önnek?

Dr. Willie Soon [00:37:57]

Az ún. engedélyezésről van szó. Azt mondták, hogy nem illik az asztrofizikai központ témájához.
De nem akarok rosszat mondani az intézményemről. Műszerépítési, technológiai szempontból a
világ legjobb asztrofizikai intézménye. A legjobb termékeket tudtuk előállítani. Ugye gyakran
nézegetjük a Nap röntgenképét. E képek nagyon nagyfelbontású kamerából származnak, amit
több kódolási réteggel építettünk. Mert a röntgen nagyon lassan érkezik be, majd diffundálni fog.

De mi nagyon jól megoldottuk, hogy előjöhessenek. Kristálytiszta képet kaptunk. Láthatod, hogy
az összes Nap-kutató szerkezetet az én központom készítette. Igen jó kutatókról beszélek. De ha
átfogóan van szó a tudományról, akkor csitt, ne mondd ezt, ne mondd azt; így és így van, és kész.

Ezért 2004-ben már a Harvardon is felhagytam azzal, hogy pénzt vegyek fel a NASA-tól és az
NSF-től, és a többi hasonló helytől, mert arra a meggyőződésre kezdtem jutni, hogy az adófizetők
által finanszírozott tudomány annyira rejtélyes, hogy az már túlzás. Szóval én ezt az utat
választottam magamnak, emiatt senki mást nem okolhatok, csak magamat. De úgy döntöttem,
hogy csak olyan alapítványoktól fogadok el pénzt, amelyek hajlandók nekem pénzt adni. Így hát
megírtam az ilyen jellegű javaslataimat, aztán el kellett mennem az igazgatói irodába, mindezeket
megtárgyalni. Nagyon-nagyon boldog és eredményes karrierem van. Mindenki utánanézhet a
publikációs listámnak, nagyon hosszú. És nem csak a publikációszám számít, hanem a tanulmány
minősége is. Mindig szeretném emlékeztetni az embereket, hogy nem szeretek arról beszélni,
hogy ki hány ezer tanulmányt írt. Mindez nem fontos. Hogy milyen tanulmányokat írtál, az
viszont bizonyos kérdéseknél nagyon fontos. Fontos, hogy fel tudj valamit mutatni. Ez az, amire
gondolok. Minden egyes tanulmányom igen komoly gondolkodás és kiértékelő munka
eredménye. Ellenőrizni és újraellenőrizni kell, mielőtt bármiről is írok, mert nem akar senki sem
olyat írni, amiről már holnap kiderül, hogy hibás.

Tucker Carlson [00:39:48]

Természetesen.

Dr. Willie Soon [00:39:49]

Sok minden igaz lehet, de a mai tudomány könnyen szemétládává válhat. Itt vannak például a
tudományos közlemények. Ezekről kategorikus kijelentést is tennék. Azt, hogy az úgynevezett
klímatudományban a ma megjelent cikkek 80-90%-át nem lenne szabad leközölni. De
mindenkinek van NSF-támogatása (National Science Foundation, Nemzeti Kutatási Alap), létezik
ez a fajta mindenkinek nyitott támogatási rendszer. Látod, hogy megy az infláció felfelé. Napról-
napra. Halljuk, hogy a Yale Egyetemen szokatlanul nagyszámú diák, 20-22 vagy valami ilyesmi,
mind kiváló lett, azaz kiváló osztályzatot kapott. Ez hatalmas felhígulást jelent. De Harvey Risch
biztosított afelől, hogy az orvostudományokban és a kemény tudományokban (Harvey Risch a
Yale professzora, az orvosin tanít) nem ez a helyzet. Tehát igyekezett megnyugtatni a minőségi
osztályozási elveiről. Lehet, hogy a nem őnála fordult elő, de valahol mégiscsak megtörtént.

Tucker Carlson [00:40:41]

Csak annyit szeretnék mondani, hogy most következik az utolsó téma, ami nem kapcsolódik az
eddigiekhez, de adáson kívül már szóba került, és nagyon érdekesnek tartom. Azt mondta nekem,
hogy látja Istent, illetve észleli az Istenre utaló bizonyítékokat a matematikában.

Dr. Willie Soon [00:40:55]

Hát...

Tucker Carlson [00:40:57]

El tudná-e magyarázni, mit mondott erről? Lehet, hogy rosszul értelmeztem.

Dr. Willie Soon [00:41:00]

Nem, nem, nem értelmezte rosszul. Úgy érzem, egyre közelebb kerültem Istenhez abban az
értelemben, hogy sokáig meglehetősen lázadó voltam. Olyanokat mondtam, hogy a fenébe is,
Istenem, ezt be kell bizonyítanod nekem! Mutasd meg, haver! (Csak vicceltem. Bocsánatot kérek,
könnyen megsértek bárkit, de tényleg így mondtam.) Tudja, bizonyos értelemben magunkban
beszélgetünk, de a történelem, a fizika vagy a matematika sok-sok pillanatában előjönnek a
dolgok. Vegyük a matematikát, ez nagyon tiszta. És olyan, mintha a világon semmihez se lenne
köze.

Tucker Carlson [00:41:31]

Igen. Úgy van.

Dr. Willie Soon [00:41:31]

Igen, így van. Az egyik ilyen a komplex számok kérdése. Amik megjelennek a
kvantummechanikában is, és ez gyönyörűséges! De vannak olyan sajátosságok az egyenletekben,
amelyek annyira elképesztők, hogy amikor a képletet kigondolja az ember, talán nem is tűnnek
helyesnek. Lehet, hogy mégis helyes, de kételkedsz magadban. Az egyik legszebb egyenlet az, amit
Paul Dirac, a Cambridge-i Egyetem professzora vezetett le. Floridában ment nyugdíjba, és
egyébként ott is halt meg, Tallahassee-ban. Úgy értem, ez volt a menedéke, mert beszélni nem
szeretett. Öt napig ült szótlanul. Egy nap hirtelen megszólalt. De egyébként gyönyörűen
fogalmazott. Mármint Paul Dirac. Ő fogalmazta meg ezt a relativisztikus egyenletet az
elektronokra. De az egyik egyenletében a megoldás negatív előjelűnek jött ki. Nem csak ez volt a
bökkenő, hanem az is, hogy volt ott egy négyzetgyökjel is. Ami igen furcsa viselkedést jelez.
Ismert volt egy negatív előjel a törvényben, de annak van egy pontos tulajdonsága: például az
elektron töltése és minden ilyesmi. Hogy lehet, hogy mindenki azt mondja, ami neki kijött, az
hülyeség? De ő nem törődött ezzel, nem aggasztotta a dolog. Nagy nyugalommal kijelentette,
hogy „Igazam van”. Sok évvel később, Carl Anderson a Caltech-ben bemutatta, hogy valóban
létezik ilyesféle: pozitronnak hívják. Az elektron ellenkező előjelű testvére. Ennyi az egész. És ha
megkérdezed magadtól, hogyan lehetséges? Olyasvalami ez, ami a semmiből jön elő. Vajon
honnét származik? A matematikai tudományban sok ilyesmi van. Szeretem a geometriát. Van a
geometriában egy még híresebb dolog, az ún. Calabi-Yau sokaság, ami a húrelmélethez
kapcsolódik. Ez lényegében az Einstein-féle általános relativitáselmélet egyenletének
felülvizsgálatából jött elő, ahol az volt a feltett kérdés, hogy lehetséges-e olyan „zárt” görbület a
téridőben, amelyben nem szükséges még anyagnak sem lennie? És megmutatják, Calabi hogyan
próbálkozott ennek a bizonyításával. Yao az egyik legnagyobb matematikus. A Harvard
állományában van, immár nyugdíjasként. Most Kínába megy. Ő meg megpróbálta megcáfolni ezt
a dolgot, de közben kiderült, hogy mégis igaz. Lehet olyan zárt görbület a téridőben, ahol nem
kell anyagnak sem lennie. Ez a matematikától eredő és a való világra vonatkozó eredmény
gazdagabbá tette ezt a világot. Einsteint is már nagy nehezen értjük, de ez a fickó még nagyobbat
mondott. Calabi felfedezése a 70-es években történt. Nagyon sok ilyen példa van. Egy ilyen
eseményhez csak annyit lehet hozzáfűzni, hogy meg kell hajolni előtte. Időnként mély lélegzetet
kell venni, és meg kell hajolni azon örökké ható erők előtt, amelyek lehetővé teszik számunkra,
hogy rávilágítsunk életünkre. Úgy látom, hogy Isten megadta nekünk mindazt a fényt, ami arra
szólít, hogy kövessük a fényt, és a tőlünk telhető legjobbat kell nyújtanunk, ahelyett, hogy naponta felzabálnánk a Földet, sőt, hogy azt állítanánk, hogy mi vagyunk a Sátán. Hogy mi lennénk a gonoszok. Tudod, ezek az emberek folyton azon törik a fejüket, hogyan tehetnek mindannyiunkat alárendeltjükké. Ez nem engedhető meg nekik! Egyszóval: jó szerencsét! Tudod, az olyan embereknek, mint Al Gore – és mindazoknak, akik azt hiszik, hogy hatalmasak és mindenhatók, és megpróbálnak minduntalan kiokítani bennünket, hogy csökkentenünk kell a fosszilis energiahordozó-fogyasztást, mert kárt okozunk a bolygónknak, a Földnek - azt üzenem, gondolják meg kétszer, mit mondanak! Minek képzelik magukat, hogy azt állítják, nekik kell megmenteni a Föld bolygót? Minduntalan azt a kifejezést használják, hogy megpróbálják megmenteni a Földet. Nem tudom, ki adja nekik a jogot ehhez? Ugyanez a helyzet azzal a kísérlettel, amit egyébként megpróbálnak elvégezni rajtunk, hogy azt mondják, be kell szüntetni a CO 2 -kibocsátást. Elmondtam már, hogy a több CO 2 hasznára van mindenféle életnek. Amikor Al Gore-t az UC-n, Santa Barbara-ban azzal szembesítettem, hogy a CO 2 életadó gáz. Akkor honnan veszi a bátorságot, hogy ezt beszüntesse? És mit tesz ő? Ő lesz a felelős az ökológiai és humanitárius válságért? Az is tudott, hogy a növekvő CO 2 -szint még a növényekre is jó hatással van. Úgy hiszem, előnyére van az élelmiszer-előllításnak. Talán nem ismerjük a pontos számot, de pozitívan hat, az biztos. Van olyan technológiánk, amely jobb vetőmaghoz, jobb műtrágyázáshoz, minden egyéb jó dologhoz segít. Honnan szedik azt, hogy ezt megtagadják? Hogy csökkentsék azt, ami általában javára van az életnek? Muszáj megállítani őket, mert senki sem adhat nekik felhatalmazást. Senki sem tud válaszolni a kérdésemre. Arra kérem őket, hogy hajoljanak meg az Isten előtt. Először tényleg válaszoljanak erre a kérdésre, mielőtt bármi mást tennének, mert nevetséges, hogy fenntartják azt az állítást, hogy övék a legmagasabb erkölcsi talapzat, amiről megpróbálják előírni mindenkinek, hogy milyen körülmények között éljen, de ők maguk nem ezt követik. Nem tartják be az általuk felállított szabályokat. Felszólítanak például, hogy utazzunk busszal. Al Gore mindig ezt mondja, még azt is előírja, hogy mikor kell buszra szállni. Istenem, azaz Al Gore, utazzon busszal Tennessee-ből Massachusettsbe. Ott fogom várni. Ez a fickó nem ebből a világból való. Sajnálom, Al Gore, majd ha megérkezett, felhívhat.

Tucker Carlson [00:46:35]

Willie Soon, köszönöm. Mielőtt azonban elköszönnénk, szóljon pár
szót azoknak a nézőknek, akik még többet szeretnének megtudni az Ön tevékenységéről.
Dr. Willie Soon [00:46:46] Készségesen elmondom. Remélem, nem okozok csalódást senkinek,
de kérem, látogassák meg a ceres-science.com weboldalt. Ahol - ahogy egyre idősödöm, beleértve
a saját gyerekeimet is - szeretnék becsatlakozási lehetőséget biztosítani jó barátomnak, Hal
Shurtleffnek. Három gyerekem járt a Camp Constitution-ra New Hampshire-ben. És meg akartuk
hívni Tucker Carlsont is, mert tavaly nyáron eljött Vivek Ramaswamy. Nagyon kis csoportot
alkotunk, egy apró csoportot, amelynek a neve Camp Constitution
https://campconstitution.net/. Alapvetően keresztény hátterű családi programokat kínálunk, de
nem beszélünk állandóan Krisztusról. Szóba kerül azonban a Biblia, az alkotmány, a tudomány.

Én vagyok a természettudományok oktatója. Ezt már csaknem hat-hét éve csinálom. Minden
évben tartok 1-2 órát. Attól függően, hogy hányan vannak, bármit megteszek, amit szeretnének.

A saját gyerekeim is ellátogattak ezekre az alkalmakra. Még zenélünk is. Tábortűzünk is van. Ez
egy családi esemény. Régebben a hangsúly a gyerekeken volt. De ma már sok felnőtt is érkezik.

Még olyan emberek is, mint jó barátom, Lord Christopher Monckton, Angliából. Kétszer is
tartott előadást, afféle kiscsoportost. Aki hasonlóan gondolkodik, és van ideje, és ha még azt is
megtanulja, hogy mit csinálunk itt, aztán majd lemásolja ezt a saját városában, jöjjön el.
Wisconsinból és Kaliforniából is, kérem, jöjjenek el. Minden nyáron New Hampshire-ban tartjuk
ez a tábort. És ez nagyon jó dolog. Röviden: campconstitution.net. Oké. És beszélek az Ön
barátjával, Vincent Ellison-nal Marylandből. Fel is hívtam őt az idejövetelem előtt. Ő a jó fiúk
közül való, ugye?

Tucker Carlson [00:48:27]

Elképesztő, Willie Soon. Hosszú idő óta ez volt a legérdekesebb beszélgetésem.

Dr. Willie Soon [00:48:31]

Nos, köszönöm, hogy időt szánt rám.

Tucker Carlson [00:48:33]
Nagyra értékelem, és köszönöm.

Dr. Willie Soon [00:48:34]

Köszönöm.

Magyar változat:
Sopron, 2024. január 17.

Szarka László Csaba

gondola
 • Lánchíd - további bűncselekmények gyanúja is felmerülhet
  A Sunstrike Hungary Kft. a bevételeiből összesen 1 509 716 000 forintot utalt tovább két ügyvédnek, akik egyike vele azonos épületben rendelkezett irodával. 1 343 174 000 forintot 39 alkalommal, jellemzően az átutalás napján vagy azt követő néhány napon belül készpénzben felvettek.
 • A Kereszténydemokata Internacionálé vezetői
  Orbán Viktor, aki a CDI-IDC egyik alelnöke, beszámolt a testületnek az európai mezőgazdasági termelőket és az autógyártókat nehéz helyzetbe sodró brüsszeli döntésekről. Kiemelte, hogy romlik az európai versenyképesség, hiszen a Egyesült Államok és Kína is sokkal magasabb gazdasági növekedést produkál, mint az EU.
 • Sem gender, sem migránsok, sem háború
  A házasság egy férfi és egy nő megszentelt kapcsolata – rögzítette az ősi törvényt Semjén Zsolt kereszténydemokrata pártelnök, miniszterelnök-helyettes.
 • Seregünk első KC-390-es szállító-repülőgépe
  Az akár 26 tonna hasznos terhet is szállítani képes géptípus magyar változata alkalmas lesz légi utántöltésre, és intenzív ellátásra szoruló betegek/sérültek ápolására szolgáló betegágyak befogadására is.
 • A Kárpát-medence legcsodálatosabb városa – Videó!
  „Mi azt akarjuk, hogy a Kárpát-medence legcsodálatosabb városává fejlődjön Budapest, és azt akarjuk, hogy legyen versenyképes társa Európa minden nemzetének fővárosának" - hangsúlyozta Latorcai Csaba.
 • Pedofilügyek nyomozása
  Az utóbbi tizennégy év jogalkotói, illetve jogalkalmazói munkájának köszönhetően nyolcszor annyi pedofil elkövetőt sikerült elítélni, mint korábban – mondta Rétvári Bence.
 • Az EP rossz döntést hozott
  Elutasítjuk a kötelező elosztást és elutasítjuk, hogy pénzt kelljen fizetnie Magyarországnak azért, mert nem vesz át migránsokat. Ez a döntés ebben a formában végrehajthatatlan, Európa számára nem jelent segítséget, és a migrációtól szenvedő társadalmak számára sem fog érdemi segítséget jelenteni - mondta Gulyás Gergely.
 • Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti elnöke
  Fidesz - Magyar Polgári Szövetség budapesti választmányának elnöksége a nap folyamán tartott ülésén Szentkirályi Alexandrát választotta meg a párt budapesti elnökének, így a Fidesz főpolgármester-jelöltje a párt budapesti elnöke.
 • Árpád-házi királyok azonosítása
  Kovács Bence, az MKI Archeogenetikai Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa elmondta, hogy hétfőn tárták fel Nagycenken a Széchényi Mazóleumban Wurmbrand Franciska kriptáját.
 • Sulyok Tamás Vilniusban
  A művészeti kapcsolatok felélénkítése kitűnő út két ország jó viszonyának kialakításához, erősítéséhez.
MTI Hírfelhasználó